Trade HaS s.r.o.
Slovakia

mobil: +421 907 794 037
mobil: +421 905 617 208


 e-mailREBOX CLASSIC
REBOX Physio Classic

Články

Referencie na Internete

Hlavná stránka


(c) Trade HaS s.r.o. 2012
Informácia o prístroji REBOX
Štúdia o použití prístroja

Ing. PETR SLOVÁK, CSc.
REBOX - PHYSIO
Elektroterapeutický prístroj Rebox-Physio je určený pre diagnostiku a liečbu bolesti.Konštruovaný je pre dennú potrebu praktického lekára, ortopéda, algeziológa, neurológa a rehabilitačného lekára. Ovládanie prístroja je jednoduché. Reboxové prúdy sú zavádzané transkutánne do postihnutej oblasti dotykom malej neinvazívnej elektródy. V okolí dotyku je v tkanive za niekoľko sekúnd vykonaná korekcia lokálnej acidózy, zvýšená mikrocirkulácia krve a lymfy a to všetko pri účinnej myorelaxácii...


Ing. PETR SLOVÁK, CSc., EF ČVUT PRAHA MUDr. I. MARTULIAK,
Centrum pre liečbu a výskum bolesti, nemocnica F.D.Roosevelta BANSKÁ BYSTRICA
TRANSKUTÁNNA KOREKCIA LOKÁLNEJ ACIDÓZY PRÍSTROJOM REBOX

Lokálna acidóza v tkanive spravidla sprevádza zápalový proces (zápal šliach, tenisový a oštepársky lakeť), lokálne kalcifikáty (ostruhy), hojivý proces po úraze či v zošitej rane, ale tiež v dolných končatinách maratónca pri limitovanom odplavovaní kyseliny mliečnej za svalových skupín. 

Teraz je k dispozícii transkutánna neinvazívna metóda korekcie lokálnej acidózy (Trancutaneous Correction of Local Acidozis - TCLA), ako výsledok autorovej výskumnej činnosti z rokov 1982 až 1996. 

Princíp liečenia pomocou TCLA spočíva v elektrochemickej produkcii alkalických látok v živom tkanive pomocou obdĺžnikových elektrických impulzov. Elektrické obdĺžnikové impulzy o frekvencii 2kHz Až 5kHz a s nenulovou strednou hodnotou, sa zavádzajú transkutánne do postihnutej oblasti dotykom malej neinvazívnej elektródy - katódy.  Pričom anóda je tvorená veľkoplošnou elektródou v elektrickom kontakte na ľubovoľnom mieste povrchu tela. 

Tieto reboxové prúdy interagujú s ošetrovaným tkanivom v katódovom priestore pod dotykom neinvazívnej katódy. Výsledkom interakcie reboxových prúdov s živým tkanivom v katódovom priestore je elektrolýza extracelulárnych tekutín a následná alkalizácia tkaniva. V okolí dotyku je v tkanive  behom niekoľkých sekúnd korigovaná lokálna acidóza a zvýšená mikrocirkulácia krvi a lymfy a to všetko pri účinnej myorelaxácii. 

Stredná hodnota reboxových prúdov má diagnostickú hodnotu a podľa jej časovej zmeny je riadený liečebný proces. Liečebný efekt je veľmi rýchly v srovnaní s klasickými liečebnými metódami elektroterapie. Preto bol na novú liečebnú metódu udelený v roku 1990 americký patent No. 4,942,880. 

K praktickej aplikácii TCLA je aj pre športovú medicínu vyrábaný prístroj Rebox-Physio. 

Prístrij je patentovo chránený vo veľkom množstve krajín a vyrába sa v súlade s bezpečnostnými normami IEEC, Nemko, Demko i ČSN. 

Schvalovací výmer bol vydaný Štátnym úradom pre kontrolu liečiv v Bratislave pod č. 34/97 ako aj nový certifikát číslo 00212/108/2002. 

Indikácie: Vertebrogénne algické syndrómy akútne i chronické, poúrazové a pooperačné stavy a iné transkutánne ovplivniteľné krvné mikrocirkulačné poruchy v tkanive, lymfostáza a osmotická nerovnováha v extracelulárnych tekutinách. 

Kontraidikácie: Šokové stavy, kardiostimulátor, nádorové ochorenia, trombóza, grvidita, zápalové ochorenia kože. (Kovové implantáty nie sú kontraindikované.) 

Účinnosť: Vysoká účinnosť prístroja je vidieť z doprovodnej tabuľky pre vybrané indikácie. Štúdia bola realizovaná v nemocnici F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici.