Trade HaS s.r.o.
Slovakia

mobil: +421 907 794 037
mobil: +421 905 617 208


 e-mailREBOX CLASSIC
REBOX Physio Classic

Články

Referencie na Internete
(c) Trade HaS s.r.o. 2012
Úvodná strana

LINKY POUŽÍVATEĽOV PRÍSTROJA REBOX NA SLOVENSKU
Mandala art
Bratislava
MUDr. Juraj Šaling
Hilarion, Detva
Slovenský krasokučuliarský
zväz, Bratislava
Relaxačné centrá
RELAX Senec
Physiocare
Prievidza
ŠNOP
Bratislava
Masážne centrum
Banská Bystrica
Heilbad Dudince AG
Dudince, SK
Rebox a dnový záchvat
ba3um, Levice
Rebox prúdy - indikácie
ba3um, Levice
Rebox a zranenia futbalistov
ba3um, Levice
MUDr. Danuša Siveková
Súkr.amb. Homerea, BA
Joja bodyfit štúdio
Bratislava
Masážne centrum
Banská Bystrica
FNsP F.D.Roosevelta
klinika bolesti, Ban. Bystrica
Bolesti hlavy...
MUDr. Igor Martuliak...
FNsP FRO
Banská Bystrica
Falc Healthcare Clinik
Bratislava
Medicínské centrum Medifera
Bratislava
Poliklinika JUH
Trenčín
Nemocnica Poprad, a.s.
FRO
NZZ Centrum akupunktúry
Bratislava
CK Wellness
Bardejov
Rehabilitačné služby
Nové Zámky
Vitalita n.o. LDCh
Lehnice
Algmed, ambulancia bolesti
Košice
Tolemed s.r.o., akupunt. a rehabilitácia, Dun. Streda Kuko o.z. DS Dejdarka
Trenčín
Prírodné jódové kúpele
Číž
Hotel Prameň
Dudince
Rehab. centrum HARMONY
Bratislava
MUDr. Valér Husarovič
všeobecný lekár, Bratislava
Dolnooravská NsP
Dolný Kubín
Liečebný dom Diamant
Dudince
MUDr. Ján Rak
amb.všeob.lekára, Holíč
Kúpele
Turčianské Teplice
MUDr. Miroslava Mladonická
Bratislava
MUDr. Igor Martuliak
Postherpetická neuralgia
Fakultná nemocnica, FRO
Trnava
MUDr. Martina Sameková
Trenčín
Rehabilitačné centrum
Trenčín
KLÚ MV SR Arco
Trenčianské Teplice
Nezábudka o.z. pre zdrav. postihnuté deti, Tureň MUDr. Danuša Siveková
Bratislava
Kúpele Turčianské Teplice MUDr. Alena Horváthová
Bratislava
MUDr. Jana Vrablicová
Rohožník